2020 coronavirus чыгышына салыштырмалуу, кантип 2009 чочко тумоосуна коркутуу баалуу кагаздар рыногунун кандай таасир эткен? ушул оору менен көп таасир этет?


жооп 1:

Чынында эле, эч ким рыноктордо чоң тууралоо болот билет.

Бүгүнкү күндө бардык рыноктордо өтө күчтүү жакын болчу жана туруксуздугу бар кетет. Ошентип, ондоо бурчунда артында ыктымалдыгы бар.

Бүгүнкү $ SPY жакын кара

оор сатуу менен

.

күн сайын көбүрөөк схемалар жана талдоо менин

Twitter каттоо эсеби

.