Ошентип, жаңы coronavirus жайылып кайра жапайы, Кытайдын чегинен тышкаркы жерлерде чоң калкка бөлүштүрүлөт болобу?


жооп 1:

Ооба, өзгөчө, үй * жаныбарлар аркылуу жуктуруп жатышат. Бул маселенин бир бөлүгү болуп саналат. алардын сырткы затка, жапайы жаныбарлар оң алар менен чайнап, бир даражада ошол жакындатып көрсөтөт. Көпчүлүк айыл чарба жаныбарлар бир аз аралап түшүнүүгө мүмкүн, бирок, алар токой жана "Куткаруучу" алып кичирейтүү келген жок, алар, адатта, аймагын жана бир аз чөйрөсүндө кыдыргандан кийин кайра жакын же алардын затка ичинде барып, жанына туруп.