кайсы учурда пандемиясы үчүн эпидемия болуп coronavirus чыгышы баратып сыяктуу оору менен эмнени билдирет? Бул айырмачылыкты ким берет?


жооп 1:

Пандемия бир нече жерлерде эпидемиясы болгон оорулар. Ал жалпы калк эмес, дуушарлануу бир булагына байкалуучулугу кайра болуу да бар болсо, эпидемия болуп саналат. Сиз булагын мүмкүн эмес болсо, анда сиз аны контролдук жок мүмкүнчүлүгүнө ээ, ошондуктан, мүмкүн болгон бардык байланыштар коёт мүмкүн эмес.

Учурдагы COVID-19 Оорунун Hubei облусундагы эпидемиясы саналат. Бул башка азырынча эпидемия эмес, демек, пандемияга эмес, четине кырында, менин көз карашымда, болот.